کشاورزی شهری (Urban Farming)- قسمت ۱ : معرفی

بسمه تعالی کشاورزی در محیط شهری 1.      مقدمه: تعریف وقتی از کشاورزی صحبت می شود، اولین تصویر ما مزرعه ای بزرگ و سرسبز در دشتی وسیع یا گلخانه ای بزرگ با امکانات فراوان است. سالها است که این تصور، هرچند صحیح اما غیر دقیق است. از چند دهه قبل، در کشور های توسعه یافته [...]

روش ساخت سیستم کشت پنجره ای ساده

بسمه تعالی مقدمه پیشینه اغلب ما  از دیدن گل و گیاه لذت می بریم و علاقه مند به داشتن گیاهان در خانه خود هستیم. اما در شرایطی که خانه ها به آپارتمانهایی کوچک و بدون فضای آزاد تبدیل شده است کاشت و نگهداری از گیاهان محدود به چند گلدان با گلهای آپارتمانی، که به [...]