کشت پنجره ای ساده

روش کشت پنجره ای در کشورهای مختلف توسعه یافته و طرفداران زیادی دارد. حتی در برخی کشورها به صورت سیاستی ملی در آمده است و از آن حمایت دولتی می شود. بنا براین به منظور توسعه این روش در کشور این تجربه ودست آوردهای خود را در اختیار دوستداران گل وگیاه ومحیط زیست قرار می دهم.

ویژگیهای سیستم کشت پنجره ای:

oاشغال کمترین فضا و استفاده از فضاهای بدون استفاده در محیط کار و زندگی،

oقابلیت استفاده از نور طبیعی،

oطراحی سیستمی قابل توسعه (ماژولار) برای فضاهای متفاوت،

oآبیاری به روش قطره ای،

oاستفاده از روش هیدروپونیک.

اگر علاقه مند به داشتن این سیستم در خانه خود هستین می توانید با استفاده از روش آموزشی زیر (روی کشت پنجره ای ساده کلیک کنید) ، خودتان این سیستم را درست کنید (Do It Yourself-DIY) و از آن لذت ببرید. در صورتی که آمادگی ساخت این سیستم را ندارید می توانید از همکاران ما برای ساخت سیستم کمک بگیرید. همچنین سامانه تزیین شده نیز قابل ارائه است.