Project Description

کشت عمودی به روش NFT

سیستم کشت عمودی به روش NFT یک سیستم متفاوت با زیبایی و جذابیت خاص است. که در کنار سادگی از کار آیی مناسب برخوردار است.

ویژگیها:

  • استفاده از روش NFT،
  • سادگی و ارزانی،
  • انعطاف پذیری برای نصب در محلهای مختلف،
  • قابلیت توسعه،
  • نگهداری ساده.