Project Description

کشت عمودی با استند متحرک

این سیستم دارای استند سبک و قابل حمل است که در ابعاد مختلف ساخته می شود. در صورتی که نور محیط کم باشد می توان سیستم نور مصنوعی را نیز به آن اضافه کرد. این سیستم در کنار زیبایی از انعظاف پذیری و کارآیی مناسبی برای پرورش گیاهان برخوردار است.

ویژگیهای مهم:

  • اشغال کمترین فضا و استفاده از فضاهای بدون استفاده در محیط کار و زندگی،
  • قابلیت استفاده از نور طبیعی یا مصنوعی،
  • طراحی زیبا با استفاده از مواد طبیعی،
  • طراحی سیستمی قابل توسعه (ماژولار) برای فضاهای متفاوت،
  • آبیاری به روش قطره ای،
  • استفاده از روش هیدروپونیک.